Acél termékek

Az acélok alakítható vasötvözetek, melyek nemzetközileg is elfogadott fogal¬mát a következőképpen határozták meg: túlnyomórészt vasat, általában 2%-nál keve¬sebb karbont, valamint egyéb elemeket tartalmazó anyag. Néhány krómacél 2%-nál több karbont is tartalmazhat, de 2% a szokásos választóvonal az acél és az öntöttvas között. 

Ez a határ sem a kémiai összetétel, sem az alakíthatóság alapján nem tekinthető élesnek. Az alakíthatóság ugyanis a karbontartalom növekedésével csak fokozatosan csökken, még a 3,5-4% C-tartalmú öntöttvas is vékony lemezzé hengerelhető vagy alkat¬résszé kovácsolható, ha grafitos szerkezetű. Hisz az alakíthatóság alapvetően az ötvözetben lévő szövetelemeken, azok tulajdonságain és a szövetben való elhelyezke¬désükön múlik, nem közvetlenül a karbontartalmon.

Az acélokat, mint igen széles körben felhasznált alapanyagot többféle szempont alapján osztályozhatjuk:

- Vegyi összetételük alapján megkülönböztetünk ötvözetlen és ötvözött acélokat. Ötvözetlen acélnak számít az az acél, amely a karbonon kívül nem tartalmaz szán¬dékosan bevitt ötvözőt, ami az acél mechanikai vagy fizikai tulajdonságait befolyá¬solná. Az ötvözetlen és ötvözött acélokat elválasztó határértékeket szabványban rög¬zítik. Az ötvözött acélokban a mindig megtalálható elemekből a normális üzem¬ben elérhető legkisebb mennyiségnél többet vagy pedig ezeken kívül szándékosan hozzáadott további elemeket tartalmaz. Szokás még az ötvözők mennyisége alapján megkülönböztetni a gyengén ötvözött (max. 5-6% összes ötvözőmennyiség), ötvözött (5-10% ötvözőtartalom) és az erősen ötvözött (10% feletti ötvözőtartalmú) acélokat.

- Nemzetközileg elfogadott felosztás szerint az acélgyártási eljárás gondossága alap¬ján ún. minőségi csoportokba soroljuk az acéltípusokat. Az acélok fő minőségi típusai a következők: Alapacél minden olyan acél, melyre nincs előírva olyan minőségi követelmény, mely az acélgyártás során különleges gondosságot igényelne. E csoportba csak ötvö¬zetlen acélok tartoznak. Minőségi acélok: az alapacélok és a nemesacélok közti előírások érvényesek rájuk. Különleges gondossággal kell gyártani, melynél a legfontosabb paraméterek a szemcseméret, a kén- és foszfortartalom és a felületi minőség. Nemesacélok: különleges gondossággal kell gyártani őket. Ötvözetlen és ötvö¬zött anyagúak lehetnek. E csoportba tartozik az összes hőkezelési célra alkalmas acél.

Ötvözetlen szerkezeti acélok

Az ilyen acélokat rendszerint melegen hengerelt vagy kovácsolt állapotban szál¬lítják, mechanikai tulajdonságait előírják. Acélszerkezetek elemeiként vagy forgá¬cso¬lás¬sal megmunkálva használják fel. A termékek minőségét a szakítószilárdság, folyás-határ, szakadási nyúlás, fajlagos munka, vegyi összetétel alapján állapítják meg. Ezek az acélok igen elterjedtek, de igényesebb gépalkatrészekhez hőkezelhető acélokat hasz¬nálnak.